ខ្ញុំយល់សប្តិថា ខ្ញុំកំពុងបន់ស្រន់ទឹកភ្លៀង ហើយភ្លៀងធ្លាក់ជារង្វង់តូចមួយ ទទឹងដើមសមុទ្រ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូល ហើយបន្តអធិស្ឋានដល់ព្រះ ហើយសុំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យខ្ញុំបរិបូរណ៍។ លុយ​ហើយ​រំខាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​របស់​ខ្ញុំ​ដោយ​ការ​យំ​ស្រាល តើ​វា​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា?
រៀបការជាមួយកូននិងអាយុសែសិបឆ្នាំ