ក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ សន្តិភាពកើតមានលើអ្នក ខ្ញុំជាក្មេងស្រីនៅលីវ ហើយខ្ញុំមិនគិតពីការរៀបការ ឬរឿងបែបនេះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការប្រឡងសំខាន់ៗនៅឆ្នាំនេះ ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ។ ម៉ែខ្ញុំដឹងហើយ មួយសន្ទុះក្រោយមក អ្នកណាក៏ដឹងដែរ ប៉ុន្តែមីងធំរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បន្ទោសខ្ញុំថាធ្វើបែបនេះ ហើយគ្រប់គ្នាពាក់ស សូម្បីតែផ្ទះយើងក៏សដែរ សុបិនខ្ញុំសុទ្ធតែពណ៌ស។ ខ្ញុំតែងតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាវាល្អ ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យ