ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​សេះ​ពណ៌​ត្នោត​មួយ​ក្បាល ហើយ​នៅ​ក្បែរ​នោះ មាន​សេះ​ស​តូច​មួយ​ក្បាល​កំពុង​ស៊ី​ស្មៅ​នៅ​លើ​ដី