ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីទឹកដោះគោដែលចេញពីសុដន់ខាងឆ្វេងយ៉ាងបរិបូរណ៍សម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការហើយ។