ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីការច្របាច់សុដន់និងទឹកដោះគោចេញមក