តើ​ការ​ដេរ​ក្រោយ​សម្រាល​កូន​តាម​បែប​ធម្មជាតិ តើ​ទ្វារមាស​រួម​តូច​ដែរ​ឬ​ទេ?