[៩/ សន្តិភាព សេចក្ដីមេត្ដាករុណា និងពរជ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ កើតមានដល់លោកអ្នក។
ខ្ញុំ​កំពុង​ដើរ​ជាមួយ​កូន​ប្រុស​របស់​ខ្ញុំ Bakr ដោយ​និយាយ​អំពី​ការ​ស្លៀក​ពាក់​ស្រដៀង​គ្នា​នៅ​កន្លែង​បៃតង​ដូច​ជា Al-Wadi
បន្ទាប់មកខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយ ដូចជាកសិដ្ឋានដែលមានបន្ទប់មួយដែលមានអណ្តូងនៅខាងក្នុងនោះ ខ្ញុំកំពុងរង់ចាំនៅខាងក្នុងនោះ ទឹកក៏ហូរចេញពីវាពីលើខ្ញុំ ហើយវាក៏ហូរចេញពីអណ្តូងមួយ ដូច្នេះខ្ញុំក៏រត់ចេញយ៉ាងលឿន។ កាន់​អ្វី​មួយ ថង់​បាឡេ​មួយ​ថង់​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង ឬ​ចាំ។
ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​នៅ​ផ្ទះ​ស្ទើរ​តែ​ចោល
ពេល​នោះ​កន្លែង​មួយ​ដូច​មាត់​សមុទ្រ ខ្ញុំ​យក​កាបូប​នោះ ជួនកាល​ស្រាល ហើយ​ពេល​ខ្លះ​ធ្ងន់ ខ្ញុំ​កំពុង​រក​ផ្លូវ​ដែល​នាំ​ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្លូវ​ប្រាសាទ ខ្ញុំ​ដើរ​ក៏​ដើរ​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​ក៏​ឃើញ​សមុទ្រ​នៅ​ពី​មុខ​វា បន្ទប់ធំមួយនៅខាងក្នុងវាដូចជាជណ្តើរយន្ត។ ខ្ញុំងងុយដេកដោយភ័យខ្លាច
សុបិន្តនៅដើមខែរ៉ាម៉ាដាន ថ្ងៃទីបី ឬទីបួន

តើអ្វីទៅជាការពន្យល់